33. Sedlarjevo srečanje - poročilo

3. Sedlarjevo srečanje je potekalo letos ponovno potekalo kot dvodnevni dogodek. Udeleženci so se dogodka udeležili v živo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ali preko spleta.

Srečanje se je začelo v četrtek 6.10.2022 popoldne s predavanjem Prometno načrtovanje v svetu hitrih sprememb, ki ga je predstavil prof. Glenn Lyons. Sledili so mu uvodni nagovori in pozdravi, ki so jih imeli dr. Alma Zavodnik Lamovšek, predsednica DUPPS, Špela Španžel, v. d. generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo, Georgi Bangiev, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor in dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta RS.

Sledila je predstavitev dr. Aljaža Plevnika in dr. Luke Mladenoviča z naslovom Izzivi integracije prometnega in prostorskega načrtovanja v Sloveniji, ki se je po odmoru za kavo nadaljevala z Okroglo mizo, ki jo je moderiral dr. Luka Mladenovič, sodelovali pa so še mag. Polona Demšar Mitrovič, Ministrstvo za infrastrukturo, mag. Mateja Kukovec, UM d.o.o. in dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS.
Prvi dan se je zaključil s skupno večerjo ob 19.00 uri v gostišču Livada.  

Drugi dan se je pričel z uvodnim predavanjem Biljane Savić, ki je predstavila integracijo prometnega in prostorskega načrtovanja pri umeščanju hitre železniške proge (High Speed 2)  v Združenem kraljestvu.  
Sledilo mu je predavanje dr. Aleša Mlakarja z naslovom Integracija prometnega in prostorskega načrtovanja: izhodišča, izkušnje, možnosti.

Nadaljevali smo s prvim sklopom pod imenom »Mesta kratkih pot«, ki so ga sestavljala predavanja: »Načrtovanje hoji prijaznega mesta«, ki ga je predstavila dr. Maja Simoneti, sledilo je predavanje »Mešana raba površin – pot k uravnoteženem in decentraliziranem usmerjanju naselij kratkih poti«, ki ga je predstavil izr. prof. dr. Marjan Ravbar in »Vloga prometnih razvojnih scenarijev pri izdelavi urbanistične zasnov«, ki ga je predstavila Maja Šinigoj.

Sledil je drugi sklop »Povezanost urbanega razvoja z javnim potniškim prometom«, ki so ga sestavljala predavanja: »Mobilnostna revščina«, ki ga je predstavila mag. Polona Demšar Mitrovič, »ZMAJ – Zmogljive Mestne Avtobusne linije: povezan javni promet v Ljubljani«, ki ga je predstavil Marko Peterlin, »Prenovljene potniške železniške postaje in postajališča kot prometna vozlišča in multimodalne točke« ki ga je predstavila Ana Pezdirc in »Priprava državnih prostorskih načrtov za nadgradnjo železniških prog nove generacije«, ki ga je predstavila Mojca Novak.
Po kosilu je sledil zadnji, tretji sklop, z naslovom » Integracija prometnega in prostorskega načrtovanja«: ki so ga sestavljala predavanja: »Povezovanje prostorskega in prometnega načrtovanja med pripravo regionalnih razvojnih programov 2021–2027 v Republiki Sloveniji«, ki ga je predstavil Vane Urh, »Vloga prometa v integriranem načrtovanju« ki ga je predstavil mag. Gregor Pretnar, »Priključki na prometna omrežja na robu zaključene urbane strukture«, ki ga je predstavil dr. Andrej Šmid, »Prostorsko načrtovanje letališč za mednarodni zračni promet«, ki ga je predstavila mag. Nika Rovšek in »Presoja učinkov na prostor kot pristop k vrednotenju nacionalne prometne politike«, ki ga je predstavila« Barbara Kostanjšek.  
Dogodek se je zaključil s kratko razpravo.

Zbornik je dostopen na povezavi.
Posnetki predavanj so dostopni na povezavah https://www.youtube.com/watch?v=STx4EWatQ_g 
https://www.youtube.com/watch?v=4HuRFONlRm0 
https://www.youtube.com/watch?v=Zh66Zx9vtAs 
https://www.youtube.com/watch?v=TeZRvGmru0c 

DUPPS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora in kulture.
Predavanje: Beograd na vodi
Poglej
Odgovorno do prostora
Vabimo vas k obisku naše FB strani, na kateri objavljamo novice o za zanimivih domačih in tujih objavah, dogodkih in razpisih.
Obišči