Vodstvo


Predsednica:


Izvršni odbor:

 • dr. Liljana Jankovič Grobelšek, univ. dipl. inž. arh.
 • Tomislav Vauda, univ. dipl. inž. arh.
 • Manca Jug univ. dipl. inž. arh
 • Mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh.
 • dr. Gregor Čok, univ. dipl. inž. arh
 • Urban Vamberger, dipl. inž. arh. urb. (UN)


Nadzorni odbor:      

 • izr. prof. dr. Anton Prosen, univ. dipl. geod. - kom. inž. 
 • dr. Mojca Šašek Divjak, univ. dipl. inž. arh
 • Angelca Rus, univ. dipl. geogr.


Častno razsodišče: 

 • prof. dr. Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. arh. 
 • Mag. Peter Bassin, univ. dipl. inž. arh. 
 • mag. Darja Marinček Prosenc, univ.dipl.inž.kraj.arh
 • mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh. 
 • mag. Veronika Repanšek, univ. dipl. geod.


Organi društva so bili izvoljeni na občnem zboru DUPPS-a, 21.1.2021, v Ljubljani.