Včlanitev v Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Zainteresirane prosimo, da pristopno izjavo natisnejo, izpolnijo in lastnoročno podpišejo ter nam jo posredujejo po e-pošti na: drustvo.dupps1@gmail.com 

Članarina za leto 2023 znaša 35, 00 eur za člane in 10,00 eur za upokojence in študente.
 
Podatki za plačilo članarine:

Članarino lahko plačate tudi preko položnice z vključeno QR kodo na povezavi za člane in na povezavi za upokojence ter študente. 
 
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Karlovška 3
1000 Ljubljana
 
Koda namena: OTHR
sklic: 99
 
Namen plačila: Članarina DUPPS 2023 (vpišite ime člana, članice)
 
Banka: Intesa Sanpaolo d.d..
Št. transakcijskega računa: IBAN SI56 1010 0005 2440 814
BIC Banke: BAKOSI2X

Pristopna izjava