Pripombe na osnutek sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih

V okviru sodelovanja DUPPS s skupino Odgovorno do prostora OdP so bile 12.3.2015 odgovornim posredovane pripombe na osnutek Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) in priloga s podrobnejšimi (amandmajskimi) popravki.

Povezava do dokumenta:

Pripombe DUPPS na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Spoštovane članice in člani DUPPS ter drugi kolegi,

Na spletni povezavi je dokument Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) – pripombe DUPPS, ki so ga pripravili člani Sekcije za zakonodajo DUPPS in smo ga pravočasno oddali na MKGP.

Povezava do dokumenta:
ZKZ-E pripombe DUPPS

Lep pozdrav!
 
dr. Liljana Jankovič Grobelšek
predsednica

Odziv DUPPS na napovedane spremembe prostorske in gradbene zakonodaje

Spoštovane članice in člani DUPPS ter drugi kolegi,

Na spletni povezavi se nahaja dokument Odziv DUPPS na napovedane spremembe prostorske in gradbene zakonodaje, ki so ga pripravili člani Sekcije za zakonodajo DUPPS.

Vabimo vas, da gradivo pregledate in se nam odzovete z vašimi predlogi na mail drustvo.dupps@gmail.com, v naslovu maila pa napišite »Zakonodaja«.

Povezava do dokumenta:
Odziv DUPPS na spremembe zakonodaje

Lep pozdrav!

dr. Liljana Jankovič Grobelšek
predsednica