Stališče o prenovi protihrupne zaščite na dveh odsekih avtocestnega sistema

V okviru sodelovanja DUPPS s skupino Odgovorno do prostora OdP je bilo 13.1.2014 odgovornim posredovano »Stališče o prenovi protihrupne zaščite na dveh odsekih avtocestnega sistema«, na povezavi.
 
Stališče se pridružuje mnenju Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) o problematičnosti izvedbe protihrupne zaščite na štajerski in primorski avtocesti v več ozirih. Od odgovornih, ministrice za okolje in prostor, ministra za infrastrukturo in predsednika vlade, se pričakuje, da bodo v imenu zaščite javnega interesa za urejanje prostora in kakovost bivanja zahtevali izdelavo ocene nastalih razmer in ustrezno ukrepali. Hkrati se pričakuje javni odziv pristojnih. OdP  z mnenjem seznanja tudi širšo zainteresirano javnost.

Povezava do dokumenta: