VOLITVE DUPPS 2023 - VABILO ZA ODDAJO KANDIDATUR ZA PREDSEDNIKA/CO IN ČLANE ORGANOV DUPPS

Spoštovane članice in spoštovani člani DUPPS,
V skladu z veljavnim Statutom DUPPS se izteka predsednici in vsem organom društva dvoletni mandat, zato bomo v marcu sklicali zbor članov in izvedli volitve za mandatno obdobje 2023-2025.
Verjamemo, da smo v zadnjih dveh letih delali dobro, saj smo kljub težavam s Covid-19 vsako leto izpeljali Sedlarjevo srečanje, ki smo ga v letu 2022 ponovno razširili v dvodnevni dogodek. Poleg tega smo podelili nagrado in priznanja Maks Fabiani ter pričeli s serijo Prostorskih razprav, v okviru katere smo sami in v soorganizaciji z drugimi izvedli že štiri okrogle mize. To je le nekaj aktivnosti, ki jih izvajamo v DUPPS, saj se aktivno odzivamo tudi na aktualne spremembe zakonodaje, uspešno pridobivamo sredstva na različnih javnih razpisih ipd. Poleg tega se je v zadnjih dveh letih dvignilo tudi število članov. Konec leta 2022 nas je bilo 107 (v letu 2020 le 56).

Seveda pa je za uspešno izvedene aktivnosti potreben angažma ne le članov društva, ki delujejo v njegovih organih (predvsem v Izvršnem odboru), temveč tudi drugih. Zato vas vabim, da se na letošnjih volitvah tudi osebno angažirate in kandidirate bodisi za predsednika/predsednico društva ali člane njegovih organov, in sicer:

  • Predsednik/predsednica DUPPS
  • Šest (6) članov izvršnega odbora
  • Trije (3) člani nadzornega odbora
  • Trije (3) člani častnega razsodišča in dva (2) nadomestna člana

Kandidati morajo h kandidatur priložiti pisno soglasje (obrazec za nadzorni odbor, obrazec za častno razsodišče, obrazec za izvršni odbor, obrazec za predsednika/co), kandidati za predsednika pa še program dela za naslednje dvoletno mandatno obdobje.
Kandidirajo lahko člani DUPPS s plačano članarino za leto 2022.
Vaše kandidature pričakujemo na elektronski naslov drustvo.dupps1@gmail.com do 27. 2. 2023.

Hkrati vabljeni, da se v prihodnje angažirate tudi v raznih delovnih telesih DUPPS, ki so ustanovljeni za posamezne dogodke kot je organizacija in izvedba razpisa Nagrade Maks Fabiani, okrogle mize, Sedlarjevo srečanje, idr. Še posebej dobrodošli člani, ki bi delovali v  uredniškem odboru naše spletne strani, saj želimo uvesti tudi rubriko Mnenja članov.
Le s skupnimi močmi bomo namreč lahko vzdrževali ali celo dvignili raven delovanja našega društva in se ustrezno odzivali na aktualne razmere stanja v prostoru in delovanja naše stroke. 

DUPPS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora in kulture.
Predavanje: Beograd na vodi
Poglej
Odgovorno do prostora
Vabimo vas k obisku naše FB strani, na kateri objavljamo novice o za zanimivih domačih in tujih objavah, dogodkih in razpisih.
Obišči