VOLITVE DUPPS 2023 BODO 11. 5. 2023 - ODDAJA KANDIDATUR ZA PREDSEDNIKA/CO IN ČLANE ORGANOV DUPPS PODALJŠANA DO 21. 4. 2023

Spoštovane članice in spoštovani člani DUPPS,

V skladu z veljavnim Statutom DUPPS se v letu 2023 izteka predsednici in vsem organom društva dvoletni mandat, zato bo 11. 5. 2023 zbor članov DUPPS ob 17.00 uri v Svečani dvorani na UL FGG (Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana), na katerem bomo izvedli volitve za mandatno obdobje 2023-2025.
 
Vabimo vas, da se na letošnjih volitvah tudi osebno angažirate in kandidirate bodisi za predsednika/predsednico društva ali člane njegovih organov, in sicer:
Predsednik/predsednica DUPPS

  • Šest (6) članov izvršnega odbora
  • Trije (3) člani nadzornega odbora
  • Trije (3) člani častnega razsodišča in dva (2) nadomestna člana

Kandidati morajo h kandidatur priložiti pisno soglasje (obrazec za nadzorni odbor, obrazec za častno razsodišče, obrazec za izvršni odbor, obrazec za predsednika/co), kandidati za predsednika pa še program dela za naslednje dvoletno mandatno obdobje.

Kandidirajo lahko člani DUPPS s plačano članarino za leto 2022 oz. novi člani, ki bodo do zbora članov poravnali članarino za leto 2023..


Vaše kandidature pričakujemo na elektronski naslov drustvo.dupps1@gmail.com do 21. 4. 2023.

DUPPS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora in kulture.
Predavanje: Beograd na vodi
Poglej
Odgovorno do prostora
Vabimo vas k obisku naše FB strani, na kateri objavljamo novice o za zanimivih domačih in tujih objavah, dogodkih in razpisih.
Obišči