VLOGA URBANISTIČNIH PRAVIL ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI BIVANJA V URBANIH NASELJIH

V organizaciji Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani vas vabimo na tretjo okroglo mizo v nizu PROSTORSKIH RAZPRAV

Okrogla miza bo potekala v četrtek 23. junija 2022 ob 14.00 uri. Izvedena bo na hibridni način. Udeležba je brezplačna.
 
V živo bo potekala v Svečani dvorani, 2. nadstropje, na UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana.  Svojo udeležbo v živo prijavite do 22. 6. 2022 na elektronski naslov drustvo.dupps1@gmail.com.
 
Na daljavo se lahko dogodku pridružite preko povezave
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97148970717?pwd=UGxnYjUzZ0xvL1FQK2xjbVZsZUhzZz09 
Meeting ID: 971 4897 0717, Passcode: 835689
Prijave za udeležbo na daljavo niso potrebne, se pa prijavite v aplikacijo s svojim imenom in priimkom vsaj pet minut prej. Vsi udeleženci na daljavo bodo imeli možnost razpravljati glasovno ali preko klepetalnice.
 
Moderatorka:
Liljana Jankovič Grobelšek, DUPPS
 
Vabljeni uvodni razpravljavci:
Monika Fink Serša, predstavnica ZAPS
Janez Ziherl, MO Kranj
Barbara Žižič Baumgartner, Ministrstvo za kulturo
Kaja Lipnik Vehovar, kubus arhitektura

Vsebinska izhodišča za razpravo
 
V letu 2021 smo že razpravljali o zakonodajni ureditvi prostorskega planiranja v Sloveniji, ki doživlja pogoste sistemske spremembe (na 3-5 let), pri čemer smo ugotovili, da se stanje v prostoru ne izboljšuje in pozvali Vlado RS in MOP, da v zvezi s tem ukrepa.
 
S tokratno in naslednjimi okroglimi mizami pa se želimo posvetiti tudi vprašanjem implementacije prostorske zakonodaje in oblikovanju urbanističnih pravil. Na eni strani se ti odražajo v občinskih prostorskih načrtih, ki določajo prostorske izvedbene pogoje za umeščanje dejavnosti v prostor, bolj podrobno pa v občinskih podrobnih prostorskih načrtih, ki natančneje določajo urbanistična pravila za urejanje in načrtovanje urbanega prostora. Podrobne vsebine za oblikovanje se določajo predvsem v občinskih podrobnih prostorskih načrtih, ki se izdelajo za konkretno investicijsko namero in so zato posledično lahko bolj natančni.
 
Kljub temu v zadnjem času, še posebej ob razcvetu investicij in gradnje stanovanjskih objektov, v stroki pogosto opažamo zlorabo sprejetih pravil regulacije urbanih območij. Predvsem v mestih in drugih urbanih središčih se dogaja pretirano zgoščanje grajenih struktur, še posebej v območjih, ki so s svojimi ureditvami (stanovanjska območja individualne gradnje, »zelene« stanovanjske soseske, ipd.) do sedaj svojim prebivalcem zagotavljale visoko kakovost bivanja. Ob tem se sprašujemo, kakšne dolgoročne posledice bodo prinesli takšni posegi, ki močno vplivajo na preobrazbo obstoječih urbanih območij, morfoloških enot in tipologijo objektov.
 
V Društvu urbanistov in prostorskih planerjev smo se zato odločili, da odpremo širšo strokovno razpravo o problematiki intenzivnega zgoščanja urbanih struktur, predvsem v večjih slovenskih mestih, kjer je investicijski urbanizem v posebej velikem razmahu. Razprava bo potekala tudi o možnih predlogih, kako bi bilo stanje možno izboljšati
 
Cilj okrogle mize je opozoriti na ta pojav ter spodbuditi vse deležnike, predvsem pa odločevalce, da si z vso odgovornostjo prizadevajo ohraniti visoko kakovostna stanovanjska območja in zagotavljati nova. Ob tem se je treba zavedati morebitnih škodljivih posledic oziroma degradacij urbanih območij, ki so prepoznana kot najbolj kakovostna v naših mestih in drugih urbanih središčih.
 
V nadaljevanju podajamo nekaj izhodišč za razpravo:

  • Razkorak med določbami prostorskih aktov in njihovo interpretacijo pri projektiranju in tudi izdajanju gradbenih dovoljenj?
  • Kako se soočiti s pritiski investitorjev in kapitala po pretiranem zgoščanju?
  • Katere vsebine v prostorskih izvedbenih aktih bi bilo treba 'okrepiti' (npr. določila za zelene površine, odmike, osončenje itd.)?
  • Vloga ohranjanja kulturne dediščine in prenove ter kakšno je sodelovanje med zavodi za varstvo kulturne dediščine in prostorsko stroko pri preobrazbi sedanjih struktur?
  • Kako lahko urbani razvoj prispeva k trajnostni gradnji in zelenemu prehodu?
  • Kakšna je vloga ozaveščanja javnosti o pomenu kakovostno oblikovanega bivalnega okolja? 

 
Namen okrogle mize je skozi konstruktivno razpravo oblikovati skupne zaključke, ki jih bomo posredovali tako ključnim odločevalcem kot širši javnosti.
 
Vljudno vabljeni, da tudi sami delite svoja strokovna mnenja in stališča v razpravi. V pričakovanju konstruktivne razprave vas vabimo k udeležbi na prostorski razpravi.

DUPPS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora in kulture.
Predavanje: Beograd na vodi
Poglej
Odgovorno do prostora
Vabimo vas k obisku naše FB strani, na kateri objavljamo novice o za zanimivih domačih in tujih objavah, dogodkih in razpisih.
Obišči