Prioritete na področju prostora

Aktualnemu mandatarju za sestavo nove Vlade RS, dr. Golobu smo poslali dopis, v katerem podpisniki izpostavljamo strokovne prioritete na področju urejanja prostora, zlasti potrebo po ponovni vrnitvi veljave in operativnosti prostorskemu načrtovanju kot orodju za usklajevanje različnih interesov po rabi prostora. Kot sooblikovalci besedila in sopodpisniki smo: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,  Oddelek za geografijo s Filozofske fakultete (vse z Univerze v Ljubljani), Društvo krajinskih arhitektov, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp in PIC, pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. Želimo si, da bi nova vlada spoznala, da prostorsko načrtovanje ni birokratska ovira, temveč je s prostorskim načrtovanjem mogoče razreševati konflikte med interesi po rabi prostora ter usklajevati razvojne potrebe z varstvom narave in okolja v dobrobit države in njenih državljanov. Dopis v priponki.

DUPPS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora in kulture.
Predavanje: Beograd na vodi
Poglej
Odgovorno do prostora
Vabimo vas k obisku naše FB strani, na kateri objavljamo novice o za zanimivih domačih in tujih objavah, dogodkih in razpisih.
Obišči