Članarina DUPPS 2022

Spoštovane članice in člani društva, vabimo vas k plačilu članarine za leto 2022.

​Sredstva iz članarin predstavljajo delni vir financiranja za delovanje društva, saj se druga pridobljena sredstva koristijo neposredno za projekte in njihove dejanske stroške (na primer Sedlarjeva srečanja, okrogle mize, vabljena predavanja, Nagrada Maks Fabiani, idr.). Na razpisih pridobljena sredstva ne pokrivajo v celoti delovanja Društva in osnovnih stroškov (organizacija prej naštetih dogodkov, poslovni prostor sedež Društva na Karlovški 3 v Ljubljani, računovodske storitve, članstvo v Evropskem svetu urbanistov ECTP-CEU, materialni stroški, domena za internetno stran).
Delo, ki ga opravimo člani Društva, predvsem člani izvršnega odbora, je v skladu s Statutom DUPPS prostovoljno in neplačano.

Članarina za leto 2022 znaša ponovno 35,00 EUR, za upokojence in študente pa 10,00 EUR.

Članarino poravnate z nakazilom na: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Karlovška 3, 1000 Ljubljana
Namen plačila: Članarina DUPPS 2022 (vpišite ime člana, članice)
Banka: Intesa Sanpaolo d.d..
Št. transakcijskega računa: IBAN SI56 1010 0005 2440 814
BIC Banke: BAKOSI2X
Koda namena: OTHR
sklic: 99

Obvestilo za Vas ne velja, če niste člani Društva oz. to ne nameravate postati.

Hvala za vašo podporo in lep pozdrav!
Izvršni odbor DUPPS

DUPPS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora in kulture.
Predavanje: Beograd na vodi
Poglej
Odgovorno do prostora
Vabimo vas k obisku naše FB strani, na kateri objavljamo novice o za zanimivih domačih in tujih objavah, dogodkih in razpisih.
Obišči