33. Sedlarjevo srečanje z naslovom Integracija prometnega in prostorskega načrtovanja, 6 in 7. oktober 2022

Vabimo vas k udeležbi na 33. Sedlarjevem srečanju z naslovom Integracija prometnega in prostorskega načrtovanja,
ki bo potekalo v četrtek in petek, 6 in 7. oktobra 2022 na UL FGG

  
Na letošnjem, že 33. Sedlarjevem srečanju bo obravnavana aktualna tema integracije prometnega in prostorskega načrtovanja. V zadnjih letih se namreč krepi spoznanje, da bo za doseganje ogljične nevtralnosti ter za obvladovanje številnih prometnih in prostorskih izzivov potrebno integrirati pristope k njihovemu načrtovanju. Dodatne izzive v procesu planiranja in načrtovanja predstavlja tudi vsesplošno prisotna digitalizacija družbe. Zato bo predstavljen nov pristop k obravnavi dostopnosti – t.i. trojno načrtovanje dostopnosti. Izboljšanje dostopnosti je mogoče doseči s pomočjo usklajenega načrtovanja prometnega sistema (fizična mobilnost), sistema rabe zemljišč (prostorska bližina) in telekomunikacijskega sistema (digitalna povezljivost); ti elementi skupaj tvorijo sistem trojnega dostopa.

Obravnavani bodo naslednji novi pristopi integracije na urbani ravni:

  • Mesta kratkih poti  
  • Povezanost urbanega razvoja z javnim prometom (JPP) 
  • Integracija prometnega in prostorskega načrtovanja 

Več o dogajanju si lahko preberete na Programu.
​Podrobnejši program bomo objavili v začetku septembra 2022. Vse o prijavi na 33. Sedlarjevo srečanje pa najdete v Prijavnici.
 
Udeležba na Sedlarjevem srečanju prinaša 3 kreditne točke (za udeležbo samo en dan 2 kreditni točki) pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Predavatelji na Sedlarjevem srečanju boste lahko uveljavljali 4 kreditne točke.
 
 Veselimo se vaših prispevkov in druženja na letošnjem Sedlarjevem srečanju!

DUPPS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora in kulture.
Predavanje: Beograd na vodi
Poglej
Odgovorno do prostora
Vabimo vas k obisku naše FB strani, na kateri objavljamo novice o za zanimivih domačih in tujih objavah, dogodkih in razpisih.
Obišči